Start verkoop Reeve in het voorjaar 2021

Het duurt nog even voordat de start verkoop van Reeve gaat beginnen, maar we willen je graag uitleggen hoe dat proces straks  in z’n werk gaat. 

 

Begin 2021 komt er een interactieve kaart op morgeninreeve.nl te staan. 

Als je dan op een kavel klikt, word je doorgelinkt naar de projectwebsite nieuwbouw-reeve.nl voor de projectmatige woningen of naar kavelsinkampen.nl voor de vrije kavels. 

 

Voor de verkoop van kavels en projectmatige woningen in het voorjaar 2021 volgen we twee verschillende procedures: 

 


Procedure projectmatige woningen in de eerste deelgebieden van Reeve 

Als je een projectmatige woning gevonden hebt waar je jezelf al ziet wonen, dan klik je op deze kavel en dan vind je alle informatie over deze woning. 

 

Dan start je met het maken van een Mijn Eigen Huisaccount. In dat account kun je meteen aan de slag met jouw woonwensen. De bouwnummers waar je interesse in hebt, bewaar je in jouw wensenlijst. Als de verkoop gestart is, kun je de door jou gewenste bouwnummers vanuit het woningoverzicht of de wensenlijst in het winkelmandje plaatsen. Je kunt dan maximaal 5 voorkeuren doorgeven en je vindt alles overzichtelijk terug in jouw account. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

 

Daarna vindt de toewijzing van de woningen plaats. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij wordt gekeken naar de meest concrete kandidaten en worden de onderstaande opeenvolgende criteria gehanteerd: 

  1. Aantal kandidaten per bouwnummer 

Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling. 

  1. Financiële check 

Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, wordt gekeken of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Daarmee laat je zien dat jij de woning kunt financieren of betaalt met eigen middelen. Nadat de verkoop is gestart, kun je dit laten weten door een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden in jouw persoonlijke account. Deze uploadmogelijkheid is beschikbaar zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren doorgeeft. (Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing wordt deze informatie vernietigd)

  1. Aanmeldduur 

Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze allemaal de financiële check hebben doorlopen, wordt tenslotte naar het moment van aanmelden gekeken. Dat is het moment waarop je je als klant hebt ingeschreven voor de betreffende deelfase die in verkoop gaat. Als je je al eens hebt ingeschreven voor een eerdere fase vragen wij je opnieuw aan te melden. Je kunt tijdens de verkoopperiode rustig de tijd nemen om je voorkeuren (maximaal 5) door te geven. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld. 

 

Er wordt gestreefd naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen. Ook als dit niet je eerste voorkeur is. Dat geldt niet voor inschrijvers die een financiële check hebben gedaan. Die krijgen te allen tijde het eerste vrije bouwnummer van hun hoogste voorkeur toegewezen. 

  

Procedure vrije kavels in de eerste deelgebieden van Reeve

Als je een kavel gevonden hebt waar je jezelf al ziet wonen, dan klik je op deze kavel en dan vind je alle informatie over deze kavel. 

 

Vlak voor de start verkoop wordt een bijeenkomst georganiseerd waarvoor je je te zijner tijd kunt aanmelden. Tijdens deze bijeenkomst kun je je eerste ideeën voorleggen aan de stedenbouwkundige, die kan beoordelen of je plan in grote lijnen voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. Je weet dan of je op de goede weg bent met het ontwerpen van jouw woning.

 

De bouwkavels in Reeve worden door middel van loting door een notaris toegewezen. Op het moment dat er gestart wordt met de verkoop in Reeve, vind je een inschrijfformulier op de website. Op dat formulier vul je je gegevens in en kun je ook een aantal voorkeuren aangeven. Dit formulier stuur je voor een bepaalde datum digitaal aan reeve@kampen.nl. Na aanmelding voor de verloting ontvang je een rekening van € 1000,-. Dit bedrag moet vóór de verloting zijn ontvangen, zo niet, dan vervalt je inschrijving. Als je geen bouwkavel toegewezen krijgt bij de loting, dan krijg je dit bedrag weer terug. Als je wel wordt ingeloot, dan geldt dit bedrag als optie/reserveringsvergoeding. Dit bedrag wordt bij de uiteindelijke overdracht van de kavel bij de notaris verrekend.

Als je tijdens de optieperiode alsnog besluit de kavel niet te kopen, dan heb je geen recht op terugbetaling. 

 

Na de sluitingsdatum worden de opties toegewezen door de notaris. De uitslag van deze verloting wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Als je na de loting een bouwkavel toegewezen krijgt, dan start de optieperiode van 6 maanden.  

 

Er volgt daarna een periode waarin je een ontwerp laat maken en jouw ontwerp kan bespreken met (een afvaardiging van) het kwaliteitsteam voor Reeve. Hoe die contacten met het kwaliteitsteam er uit gaan zien, wordt nog nader bekeken.

 

Binnen vier maanden na toewijzing van de optie moet het ontwerp van je woning behandeld en goedgekeurd zijn door het kwaliteitsteam. De bouwer, de architect en jijzelf kunnen aanwezig zijn bij de bespreking van je plan met het kwaliteitsteam. Als het kwaliteitsteam groen licht geeft op de plannen, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

 

In dit kwaliteitsteam nemen vertegenwoordigers deel van de welstandscommissie, stedenbouw en vergunningen. Het kwaliteitsteam  is er ook om je te ondersteunen bij het vormgeven van je ontwerp. Op deze manier kom je in het verdere proces niet voor onverwachte verrassingen te staan. 

 

Let op: bij de aankoop van een kavel wordt in de koopovereenkomst de verplichting opgenomen dat koper de te bouwen woning gedurende 3 jaar zelf bewoont.